Stichting Registratie ergonomen
Introductie
 

De Stichting Registratie Ergonomen (SRe) is opgericht om kwaliteitsgaranties te bieden aan opdrachtgevers en cliënten van professioneel werkende ergonomen. Die garanties bestaan uit drie elementen:

  • De SRe regelt de inschrijving van Nederlandse ergonomen in het Register van de CREE (Centre for Registration of European Ergonomists). In de CREE participeren een groot aantal Europese landen. Samen stellen zij eisen vast met betrekking tot kennis, vaardigheden en gedrag. Ergonomen die aan deze eisen voldoen, worden in het register opgenomen. Zij mogen de toevoeging Eur.Erg. achter hun naam gebruiken.
  • Geregistreerde ergonomen houden zich aan de gedragsregels zoals die door de CREE zijn vastgesteld en door de SRe worden bewaakt.
  • Voor arbitrage bij klachten of conflicten m.b.t. het werk van een register-ergonoom kan men terecht bij de commissie van beroep en arbitrage van de SRe.

De SRe hecht er groot belang aan dat de Europees Ergonoom zijn of haar vakkennis in stand houdt, en dat er goede Nederlandse opleidingen in de professionele ergonomie bestaan. De SRe stimuleert dit zoveel als mogelijk is. Om zijn onafhankelijke positie te bewaren kan de SRe hierin echter zelf geen initiatieven nemen. De SRe is als stichting onafhankelijk van belanghebbende partijen en staat los van beroepsverenigingen.

Hulp bij het invullen van de aanvraag najaar 2017
Jaarlijks organiseert de vereniging Human Factors NL http://www.humanfactors.nl een informatie en invulavond, speciaal bedoeld om de aanvraag voor registratie als European Ergonomist (Eur. Erg.) voor te bereiden. Er wordt uitleg gegeven, samengewerkt en deelnemers helpen elkaar op weg. Verder kunnen vragen en onduidelijkheden aan een lid van de Raad voor Registratie worden voorgelegd.

Ook voor het doen van een aanvraag voor herhaalde registratie als Eur.Erg. kunt u deelnemen aan deze bijeenkomst.

Indien er voldoende belangstelling is wordt er voor de zomervakantie wederom een avond georganiseerd.

Neem voor verdere informatie, aanmelden en adresgegevens direct per mail contact met HFNL via communicatie@humanfactors.nl
(vermeld in de mail s.v.p. ook uw telefoonnummer zodat u teruggebeld kunt worden).

Stichting Registratie ergonomen http://www.registratie-ergonoom.nl
  Introductie
  Toelatingseisen
  Gedragsregels
  Registratie
  Informatie
  Geregistreerden
  Links